HR är en viktig avdelning för företag i alla storlekar och branscher. På dessa avdelningar hanterar yrkesverksamma personer de frågor och behov som berör organisationens mänskliga relationer, det vill säga de personer som arbetar för företaget.

HR får en allt större plats på arbetsmarknaden, vilket gör att allt fler lockas av att ta en HR-utbildning. Oavsett om du överväger en karriär inom HR, eller om du behöver anställa någon som ska ansvara för detta på din arbetsplats, är det bra att förstå deras huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden.

Huvuduppgifter för HR-avdelningar

Yrkesverksamma inom HR har ett flertal olika arbetsuppgifter de måste se till att genomföra. Nedan listar vi några av de absolut viktigaste.

  • Rekrytering: HR-avdelningen har ett ansvar för att attrahera nya medarbetare och rekrytera till nya tjänster. Som en del av HR-avdelningens roll ser de till att skapa jobbannonser, leta efter kvalificerade individer och hålla i intervjuerna.
  • Anställning: Precis som personer inom HR ansvarar för att rekrytera nya människor till arbetsplatsen ser de också till att anställa rätt personer för rollerna.
  • Prestationsbedömningar: Utvärdering och bedömning av människors färdigheter, prestationer och utveckling inom teamet och verksamhet. Det vill säga att HR-avdelningar genomför månatliga eller årliga prestationsbedömningar för att se till att allting stämmer som det ska.
  • Löner: Personer som jobbar inom HR ser till att de anställda får sin lön. Varje lönedag behöver ett antal beräkningar, skatter och arbetade timmar. De som jobbar med HR ser till att alla anställda får sin lön och att all beskattning sker på rätt sätt.
  • Arbetsmiljö: HR-avdelningar har även ett ansvar att främja en trygg och säker arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsgivare måste tillhandahålla en säker arbetsmiljö för alla anställda, så HR-personal ser till att detta blir gjort genom att övervaka och genomföra diverse säkerhetsutbildningar, se över arbetsplatsskador samt rapportera och hantera eventuella behov av arbetsskadeersättning som kan uppstå.

Dessa färdigheter krävs av en anställd inom HR

Vissa färdigheter anses vara nödvändiga för att vara effektiv i en position inom HR. Nedan följer några av de färdigheter som krävs av någon anställd inom HR.

  • Kommunikationsförmåga: Personer anställda inom HR måste veta hur man kommunicerar tydligt och effektivt, men även hur man skriver och presenterar tankar och idéer både för anställda och chefer. Detta gäller både på hemmakontoret om detta finns och kontoret på plats. De bör vidare vara goda lyssnare och samla in information om varje parts behov för att bygga upp de mest effektiva strategierna för arbetsplatsen samt bidra till att utveckla relationerna.
  • Ledarskapsförmåga: Yrkesverksamma inom HR måste även veta hur man leder anställda på företaget när det gäller upprätthållning av program och processer för rekrytering, utbildning samt riskhantering. Personer inom HR ser till att personalen fullgör sina uppgifter och tar sitt ansvar för organisation.
  • Tekniska färdigheter: Vidare bör yrkesverksamma inom HR hålla sig uppdaterade om nya tekniker och trender som kan hjälpa dem att tillsammans med sitt team effektivisera arbetsplatsen.
  • Organisatoriska färdigheter: Sist men inte minst bör anställda inom HR kunna hantera ett flertal olika ansvarsområden. De bör till exempel kunna hantera allt från rekrytering och utbildning av anställda till hantering av tvister på arbetsplatsen och utbetalningen av löner.